STARTSIDAN
OM CAMERA NATURA
REDAKTION
KONTAKT
ARTIKELARKIV
BILDARKIV
PRENUMERATION
KÖP ÄLDRE UTGÅVOR
BOKKLUBBEN

 

 

Camera Natura Förlag AB
Torggatan 4
722 15 Västerås
tel +46(0)21-448 01 00
fax +46(0)21-448 01 11
info@cameranatura.se

VÄLKOMMEN TILL CAMERA NATURA
 

Camera Natura är en nordisk naturfototidskrift som prioriterar kvalitet i både text- och bildmaterial. Magasinet strävar efter att publicera bilder som innehåller något utöver det vanliga i färg, form och motivval. Tidskriften samarbetar med ledande naturfotografer från hela världen, vilket borgar för en mångfald av visuella upplevelser. Camera Naturas vision är att med naturfotografin som grund även spegla andra områden där människor och kultur spelar en central roll. Ett adelsmärke för Camera Natura har i alla år varit att hålla högsta kvalitet på bild och text samt på den tekniska framställningen. Tidskriften ges ut fyra gånger per år.

Camera Natura – nominerad till Svenska Designpriset 2011!

Svenska Designpriset är en tävling i grafisk kommunikation som är öppen för alla. Den arrangeras av Batteri Kommunikation AB i samarbete med CAP & Design.Prenumerera på Camera Natura


Ur innehållet 4-2017

Yellowstone är världens första nationalpark. Under parken gömmer sig en gigantisk caldera, en kammare med magma, som haft tre dramatiska utlopp under de senaste två miljoner åren.

Mer info >>


SENASTE UTGÅVAN ÄR NR 4-2017

Tidskriften Camera Natura samarbetar med Nordens främsta naturfotografer och miljöskribenter. Därför sätter vi ambitionsnivån högt. Vi vill i varje nummer visa de starkaste och mest genomarbetade bildreportagen och artiklarna från den nordiska naturen och andra delar av världen. Köpställen?

 


LEDARE 4-2017

DAGS ATT FIRA OCH SE FRAMÅT

Vid en lägereld i den jämtländska fjällvärlden föddes de första tankarna på att starta en tidskrift med namnet Camera Natura. Glöden var stark hos oss som kom att ingå i projektet, men hade det inte varit för att Bo Hammar, ägare till Hammar Offset i Alingsås, hade det nog gått i stå. Han var övertygad om att detta var ett projekt som låg rätt i tiden. Utan honom hade inte bara glöden i stockelden slocknat efter besöket i Jämtland.

Bo Hammar är en handlingskraftig man med ett omfattande kontaktnät. Han föreslog Sören Gunnarsson, publicist och författare med gedigen fotografisk kunskap som redaktör. Denne jobbade just då med flera projekt tillsammans med grafiske formgivaren KG Gyllensvärd. Frågan ställdes till honom om han ville utforma en tidskrift som skiljde ut sig mot andra. Naturfilmaren Bo Kristiansson och undertecknad skulle ingå i redaktionen för att vi påstods stå för naturkunskapen och kontakterna med fotografer i hela Norden.

Utan att någon av oss fem egentligen visste vad vi gett oss in på sjösattes våra gemensamma idéer. Jan Grahn ärades med omslagsbild av blå stenar. Inte bara omslaget, med högblank lack på bilden, var exklusivt för tiden. Det dubbla ”utviket” 80 centimeter i inlagan med ett kustmotiv av norske fotografen Pål Hermansen var nog ett ovanligt undantag för tidskrifter i allmänhet. Utgivningen togs emot med stora famnen av naturfotografer i hela Norden. Det visade med stor tydlighet att en tidskrift som helt och hållet riktade sig till naturfotografer inte var ett överskattat behov. Med åren skulle tidskriften bli omtalad långt utanför Sveriges gränser.

Oerhört mycket har förändrats sedan första numret gick i tryck. Dörren till den digitala eran stod endast på glänt. Repro och tryck gjordes med andra förutsättningar. Bilder var dia och svartvita kopior. Som förste redaktör för tidskriften minns fortfarande Sören Gunnarsson hur lustfyllt det var att gå ut till brevlådan och finna vackra kuvert med handskriven adress. I favoritfåtöljen satte han sig och sprätte omsorgsfullt upp kuverten med brev och bilder. Bilderna betraktades sedan gemensamt av redaktionen över ett stort ljusbord på tryckeriet.

Att du nu håller i det hundrade numret är naturligtvis fantastiskt, men också något överraskande. Inte minst med tanke på de svårigheter tidskriften ställs inför vid ett par tillfällen. Men ända sedan Camera Naturas stora utställning på Hasselblad Center i januari 1993 till den årligen återkommande Naturfotodagen i Västerås har alltid intresset varit mycket stort för evenemangen. När vi kommer till stödjande prenumeranter av tidskriften ser bilden lite annorlunda ut av någon anledning. I Camera Naturas första ledare läser vi: ”Vi vill ta dig med på en resa tillsammans med fotografer och skribenter. Camera Natura blir vår farkost. Vi tänker, bildlikt talat, göra strandhugg både här och där […] Se hur ljusknippena samlas ihop av människor utrustade med olika temperament och olika objektiv. Vi hoppas naturligtvis på en lång resa. Men också en inträngande. Se varje nummer som en utflykt. Resans mål är vägen.”

Och resan fortsätter om vi blir fler i båten. Fler prenumeranter som sätter värde på en tidskrift som vänder sig till medresenärer som älskar natur och gränslös naturfotografi. Stockelden i den jämtländska fjällvärlden får inte brinna ut! Nu blickar vi framåt.

NÄSTA NUMMER
Kommer i mars

SOM ETT SCHACKBRÄDE

På engelska heter fjärilen ”The Marbled White” – på svenska heter den det prosaiska namnet ”Schackbräde”. Arten är vanligast i Nordtyskland, Polen och Baltikum men har siktats minst två gånger i Sverige: i Skåne 1984 och i Blekinge 1993. Som så många andra arter döpte Linné den redan 1758, kanske var den valigare här då. Namnet har fjärilen förstås fått efter teckningen. Honorna är mer krämfärgade än hanarna. Särskilt utbredd är den i Aosta-dalen i Italien där den förekommer i stora antal. Från juni till augusti kan man se den, speciellt i kalkrika trakter.

Edwin Giesbers, som våra läsare stiftat bekantskap med tidigare, har följt den schackmönstrade fjärilen i dess hemtrakter.

Prenumerera på Camera Natura

 
ANNONSER

Prenumeration och presentationsfilm.


Hör föreläsarna tala om dagens trender inom Naturfoto och hur de ser på sina motiv mm.

Camera Natura Förlag AB    Torggatan 4 , 722 15 Västerås    tel +46(0)21-448 01 00    fax +46(0)21-448 01 11    e-mail: Se kontaktsidan